Till innehållet

Ny studie visar att Arvsfonden har en betydande roll i arbetet med att motverka segregation, rasism och extremism

22 maj 2019

I dag presenterar fil.dr Marcus Herz vid Malmö Universitet rapporten ”Vägar till delaktighet – En studie av Arvsfondsprojekt som arbetar mot utanförskap, rasism och extremism”. Studien visar att de flesta arvsfondsprojekten lyckats med sina målsättningar.

– Rapporten visar att Allmänna Arvsfonden lämnar viktiga bidrag till civilsamhället och dess arbete med att förebygga och motverka rasism och extremism. Ett resultat som står i skarp kontrast till påståenden som riktats från politiskt etablerat håll att Arvsfonden skulle stödja föreningar som förespråkar våld och extremism, säger Håkan Ceder, Arvsfondsdelegationens ordförande.

Rapporten visar även att projekten, i vilka de flesta arbetar ideellt, många gånger möter en hel del utmaningar. De kan exempelvis utsättas för hat och hot eller ett medialt tryck när de sprider resultat och erfarenheter från sina projekt. De ska även balansera relationen mellan politisk styrning och målgruppernas behov och rättigheter och samtidigt hantera en yttre press från politiker, medier och lokalsamhället.

– Först och främst är det viktigt att poängtera att civilsamhället utför ett svårt arbete med i det här fallet svåra ämnen, många gånger med små medel, men att de trots det tycks lyckas väl med sina projekt. Många projekt överlever och de olika projekten kan bidra till att skapa nya mötesplatser för sina målgrupper där många gånger svåra frågor som rasism kan lyftas, bemötas och arbetas med, säger fil.dr Marcus Herz.

I rapporten resonerar Marcus Herz kring hur samhället bättre kan tillvarata civilsamhällets styrkor och arbete. En del av lösningen anser han vara att civilsamhällets organisationer får möjlighet till långsiktig finansiering och att civilsamhället tillåts mobilisera sina målgrupper för att utöva opinion och på allvar ingå i det politiska samtalet. Då ser han att civilsamhällets styrkor kan tillvaratas och människors delaktighet stärkas.

– Föreningslivet kan spela en central roll i arbetet med att motverka rasism och extremism. Arvsfonden finansierar ett stort antal projekt i civilsamhället varje år och jag skulle gärna se att fler föreningar sökte bidrag ur Arvsfonden för projekt med en sådan inriktning, säger Håkan Ceder.

Ta del av utvärderingsrapporten Vägar till delaktighet – En studie av Arvsfondsprojekt som arbetar mot segregation, rasism, utanförskap och extremism här.

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det närmare 10 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm