Till innehållet

Bris får 12 miljoner kronor för stöd till barn och unga i utsatta situationer

11 juni 2019

Bris får stöd med drygt 12 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Trygg på natten - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer.

– Barn ska sova under natten, men vi vet att det är långt ifrån alla som kan det. Tvärtom är det just på natten när andra har lagt sig som ångesten kommer krypande. Det här gör att Bris kan utöka stödet för barn och ta ett viktigt steg mot att i framtiden kunna erbjuda stöd under dygnets alla timmar, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

I takt med att fler och fler barn söker stöd för att hantera psykisk ohälsa har Bris uppmärksammat avsaknaden av stöd under natten för målgruppen och vill därför etablera en nationell stödlinje nattetid. Förutsättningarna för stödsamtal under natten skiljer sig från samtal på dagen. Ökad ångest nattetid skapar behov av samtal kring självskador och suicidtankar, samtidigt som barn nattetid även är i behov av kris- och samtalsstöd.

Bris har idag drygt 26 000 samtal med barn och unga varje år via chatt, mail och telefon. Genom att öka öppethållandet till dygnet runt beräknar Bris att antal samtal kommer att öka till över 30 000 om året.

– Bris fick stöd ur Allmänna arvsfonden i början på 1980-talet för att starta Barnens hjälptelefon. I snart 40 år har den verksamheten varit i drift och hjälpt tusentals barn över åren. Med stöd av Arvsfonden kan nu Bris vidareutveckla den verksamheten på ett sätt som är anpassat till de förutsättningar och behov som dagens barn och unga har. Jag är glad att Arvsfonden kan bidra till detta, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Det övergripande målet med projektet är att erbjuda ett likvärdigt nationellt stöd för barn och unga, oavsett var i landet de bor. Målet är även att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga, genom att erbjuda ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid.

Antalet barn som tidigt får kontakt med vården ska öka. Målgruppen för stödlinjen är barn upp till 18 år. Metoden inom nattjouren består av samtal via chatt och telefon. De kuratorer som svarar på inkommande samtal har ett tätt samarbete med myndighetsfunktioner som polis, socialtjänst och SOS Alarm.

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm