Till innehållet

Örebro Läns Parasportförbund får stöd med 3,6 miljoner kronor

20 september 2019

Örebro Läns Parasportförbund får stöd med drygt 3,6 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Vägvisaren som ska ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering.

– Det är oerhört glädjande att mottaga beskedet att projekt Vägvisaren har beviljats av Arvsfonden. Vi vill skapa förutsättningar tillsammans med Orienteringsförbundet och dess föreningar för att kunna erbjuda målgruppen personer med synnedsättning att kunna delta i idrotten orientering. Denna målgrupp har ett begränsat utbud inom idrottsrörelsen som är relaterat till deras funktionsnedsättning. Vi vill med projektet kunna bidra till att RF:s vision Idrott för alla kan förverkligas inom idrotten orientering. En sådan utveckling har goda förutsättningar att lyckas i en samverkan mellan Parasporten och Orienteringssporten, säger Torsten Undemar, ordförande Örebro läns Parasportförbund.

Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för elever i skolan att uppnå godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa genom att klara orienteringsdelen och att visa hur man hittar i och upptäcker sitt närområde/skolområde med hjälp av taktila kartor.

Personer med synnedsättning får sällan uppleva idrotten orientering och har därmed sämre möjligheter än seende elever att klara ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Detta är två saker projektet vill ändra på genom utveckling av taktila kartor.

– Örebro Läns Parasportförbunds projekt Vägvisaren är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

I dagsläget bedrivs enligt Parasportförbundet och Orienteringsförbundet ingen utveckling av taktila kartor i syfte att bedriva idrotten orientering som fritidssysselsättning eller inom ämnet idrott och hälsa i skolan. Det saknas också hjälpmedel för personer med synnedsättning att förstå och kunna använda taktila kartor för att kunna hitta rätt i okända miljöer.

Under åren 1979-1997 skedde ett arbete med att göra orienteringsidrotten tillgänglig för olika funktionsnedsättningar. Projektet Vägvisaren vill arbeta vidare med gruppen personer med synnedsättning.

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det närmare 10 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm