Till innehållet

500 miljoner kronor för bättre psykisk hälsa hos barn och unga

26 november 2019

Arvsfonden satsar 500 miljoner kronor för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga. Satsningen på barns och ungas psykiska hälsa kommer att pågå under tre år.

– Mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Därför gör nu Arvsfonden en kraftsamling på området. Jag är övertygad om att föreningslivet genom engagemang och kreativitet kan medverka till att bryta den negativa utvecklingen, säger Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Vi nås dagligen av alarmerande rapporter och berättelser från medier, myndigheter och privatpersoner om psykisk ohälsa bland unga. Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Arvsfonden vill bidra genom att stötta nyskapande projekt för barn och unga.

Satsningen på barns och ungas psykiska hälsa ska sprida kunskap om metoder, modeller och lärdomar från tidigare och pågående arvsfondsprojekt som arbetar med att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen. Satsningen ska verka för att fler ansökningar kommer in med fokus på psykisk hälsa hos barn och unga.

Läs mer om satsningen här.

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det närmare 10 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm