Till innehållet

Arvsfonden fördelar 821 miljoner kronor i stöd under 2019

12 december 2019

Vid Arvsfondsdelegationens sista möte för året beviljades 99,5 miljoner kronor i stöd till olika nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Detta innebär att Arvsfonden under 2019 fördelar totalt 821 miljoner kronor i stöd vilket är en av de största summorna i Arvsfondens historia.

– Civilsamhället spelar en oerhört viktig roll i arbetet för att ge barn, unga och personer med funktionsnedsättning en starkare röst och förbättrade livsvillkor. Under 2019 har ett rekordstort antal utvecklingsprojekt för Arvsfondens målgrupper kunnat sättas i gång med stöd ur fonden, säger Håkan Ceder, ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Under 2019 har några prioriterade målgrupper varit äldre med funktionsnedsättning samt nyanlända barn och ungdomar. I slutet av året lanserades dessutom Psykbryt, en satsning för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.

Allmänna arvsfonden bildades 1928 och har sedan starten använts för att driva samhällsutvecklingen framåt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten Arvsfondsdelegationen har som uppgift att fördela stöd ur fonden, följa upp arvsfondsprojekt samt informera om fondens ändamål och fondmedlens användningsområde. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet, som också ansvarar för avvecklingen av dödsbon i de fall Allmänna arvsfonden är arvinge.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm