Till innehållet

Spilloteket tilldelas pris av Arvsfonden

17 december 2019

2019 års Guldkorn i kategorin Barn tilldelas Spilloteket för projektet Hur mycket får man spilla? Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.

– Vi har skapat Spilloteket för att ge barn och unga kunskap, inspiration, hopp och handlingskraft till att leva i vårt samhälle där klimatförändringar är på riktigt och där omställning till att leva mer hållbart är en komplicerad nödvändighet. Barn och vuxna måste uppmuntras att ta sig an detta tillsammans och då är kreativitet och nyfikenhet viktiga nycklar. Säger spillirista Frida Kjellgren, en av grundarna av Spilloteket.

Spilloteket har genom insamling av produktionsspill från industrier och företag i Jämtlands län lyckats att på ett kreativt, pedagogiskt och strukturerat sätt lyfta in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet. Elever från grundskola och asylsökande i tre kommuner har bidragit till att projektet kunde producera ett kombinerat fortbildnings- och undervisningsmaterial som idag bidrar till arbetet med Agenda 2030 i skolmiljö.

– Spillotekets projekt Hur mycket får man spilla? är ett bra exempel på hur man har lyckats inkludera och engagera barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Arvsfonden delar varje år ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det närmare 10 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm