Till innehållet

Projekt för äldre med demens i Skaraborg får stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden

24 februari 2020

Föreningen YogaYou i Skövde får stöd med drygt 4 miljoner kronor för sitt projekt I balans med yoga.

Syftet med projektet är att öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en utbildning och handledning för personer som ska leda och utföra övningarna med målgruppen. Under projektet ska övningar testas och utvecklas tillsammans med målgruppen på boenden, träffpunkter och dagverksamheter i Skaraborg.

Det finns ett 80-tal olika demenssjukdomar, Alzheimers är den vanligaste. Det finns ännu inget botemedel men forskning visar att aktivitet och stimulans påverkar minnes- och tankeförmågor och livskvalitén positivt. I Sverige har ca 160 000 personer någon demenssjukdom och av dem bor ca 60 procent hemma och resterande på äldreboende eller demensboende. Föreningen YogaYou har genomfört en förstudie på Dagverksamheten Cypressen i Skövde där de har testat olika yoga- och balansövningar och fått positiv respons från målgruppen och personalen.

– YogaYou:s projekt I balans med yoga är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera personer med funktionsnedsättning. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Allmänna arvsfonden bildades 1928 och har sedan starten använts för att driva samhällsutvecklingen framåt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten Arvsfondsdelegationen har som uppgift att fördela stöd ur fonden, följa upp arvsfondsprojekt samt informera om fondens ändamål och fondmedlens användningsområde. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet, som också ansvarar för avvecklingen av dödsbon i de fall Allmänna arvsfonden är arvinge.

Fakta om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm