Till innehållet

Arvsfondens beviljar Ensamkommandes Förbund i Stockholm stöd för projektet Hopp med Jobb

26 februari 2020

Projekt som syftar till att främja etableringen på arbetsmarknaden är ett av de områden som regeringen pekat ut som prioriterade för Arvsfonden. Projektet Hopp med Jobb riktar sig till nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år. Målet är att ungdomarna ges stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

– Ensamkommandes Förbunds projekt Hopp med Jobb är ett bra exempel på hur civilsamhället kan komplettera offentliga aktörers insatser, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor.

Ensamkommandes Förbund bildades i Malmö 2013 med syfte att underlätta och förbättra livet för nyanlända och ensamkommande unga. Idag har föreningen 21 lokalföreningar runt om i landet.
– Ensamkommandes unga är drivna och ambitiösa individer som vill bidra och ge tillbaka till samhället men behöver stöd för att kunna göra det. Med projektet Hopp med Jobb ska vi ge stöd och underlätta deras etablering på arbetsmarknaden och därmed bidra med till en hållbar framtid för dessa individer och samhället, säger Benjamin Fayzi, ordförande Ensamkommandes Förbund Stockholm.

Projektet samarbetar med Stockholms stad, Rädda Barnen, Stockholms stadsmission, Ensamkommandes Förbunds övriga 20 lokalföreningar samt medlemsnätverket Integrationspakten.
Allmänna arvsfonden bildades 1928 och har sedan starten använts för att driva samhällsutvecklingen framåt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten Arvsfondsdelegationen har som uppgift att fördela stöd ur fonden, följa upp arvsfondsprojekt samt informera om fondens ändamål och fondmedlens användningsområde. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet, som också ansvarar för avvecklingen av dödsbon i de fall Allmänna arvsfonden är arvinge.

Fakta om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm