Till innehållet

Rekordstöd till Sveriges föreningar: Arvsfonden delade ut 749 miljoner kronor

25 augusti 2020

Arvsfonden beviljade under förra året 749 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är den största utdelningen hittills och en ökning med 102 miljoner kronor jämfört med 2018.

– Projekten är viktiga för att minska utanförskapet och öka delaktigheten, de stärker demokratin i den oroliga tid som vi befinner oss i. Därför känns det extra värdefullt att vi har delat ut ett historiskt stort stöd, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

För femte året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag per invånare som betalades ut under förra året. Resultaten sammanställs i Projektbarometern som visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

– Stödet behöver nå ut i hela Sverige för att kunna bidra så mycket som möjligt i spåren av coronapandemin. Vi stöttar projekt inom alla områden och uppmuntrar under 2020 särskilt projekt och teman som fokuserar på äldre med funktionsnedsättning samt på barns och ungas psykiska hälsa, säger Hans Andersson.

Det län som var bäst på att få beviljade medel från Arvsfonden förra året var Jämtlands län med ett snittstöd på 149 kronor per invånare. Blekinge var det enda länet i Sverige där inga projektmedel betalades ut.

– Det finns många goda idéer men oftast saknas pengar. Med stöd från Arvsfonden kan det bli möjligt att göra allt från verksamhets- och metodutveckling till att bygga lokaler eller anläggningar, säger Hans Andersson.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort i länssammanställningen, men är medräknade i totalsumman för landet.

Projektbarometern för 2019

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2019.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

19 mkr

149 kr

1

Västerbotten

26 mkr

94 kr

2

Jönköping

31 mkr

86 kr

3

Gotland

4 mkr

68 kr

4

Skåne

88 mkr

64 kr

5

Gävleborg

17 mkr

59 kr

6

Kronoberg

11 mkr

57 kr

7

Uppsala

18 mkr

48 kr

8

Kalmar

12 mkr

48 kr

8

Örebro

12 mkr

40 kr

10

Västra Götaland

65 mkr

38 kr

11

Östergötland

17 mkr

37 kr

12

Stockholm

82 mkr

35 kr

13

Västernorrland

9 mkr

35 kr

13

Dalarna

9 mkr

32 kr

15

Halland

9 mkr

27 kr

16

Norrbotten

7 mkr

26 kr

17

Västmanland

4 mkr

15 kr

18

Värmland

3 mkr

10 kr

19

Sörmland

3 mkr

8 kr

20

Blekinge

0 kr

0 kr

21

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och nyhetsgrafik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2019

Källa: Allmänna arvsfonden

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2019 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Fakta om Arvsfonden

  • Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning
  • Varje år får cirka 400 projekt över hela landet stöd från fonden
  • Under 2019 delades 749 miljoner kronor ut till 423 olika projekt
  • Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge
  • Arvsfonden bildades 1928 och administreras av Kammarkollegiet som är en statlig myndighet
  • Den myndighet som beslutar om hur medlen ur Arvsfonden ska fördelas heter Arvsfondsdelegationen och består av nio ledamöter utsedda av regeringen
Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm