Till innehållet

Projekt i Vilhelmina får stöd med tre miljoner kronor

18 september 2020

Vilhelmina Folkets Hus förening får stöd med drygt tre miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Midnight Light.

Projektets syfte och mål är att tillsammans med ungdomar, 13-25 år, ta fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras och aktiveras att själva leda olika workshops, utbildningar och andra arbetsuppgifter kring events. Ambitionen är att en kulturförening bildas och drivs av ungdomarna i projektet.

– Vi är så otroligt glada och peppade på att dra igång och driva det här projektet tillsammans med ungdomar i Vilhelmina. En annan positiv faktor är att det kommer vara så många andra på orten som på ett eller annat sätt blir involverad, vilket kommer bidra till en stark gemenskap och samhörighet kring det här ungdomsprojektet, säger Jenny Lidqvist, projektägare Vilhelmina Folkets Hus.

Projektet ska ge ungdomarna färdigheter och kunskaper som de i sin tur kan föra vidare till andra – i både organiserad och planerad form samt mer spontan form. Projektet ska i förlängningen nå ut till unga som inte är aktiva i någon fritidsaktivitet och som är i riskzon för att hamna i utanförskap och/eller missbruk. Den modell som tas fram kommer att spridas till andra glesbygdskommuner.

2017 startades Midnight Light Festival som sedan uppstarten haft en tydlig tanke om alla människors lika värde, att alla ska kunna känna sig trygga, samt att den ska fungera som en plattform där positiva förebilder lyfts fram. Nu vill man ta det ett steg längre och använda festivalens anda för att engagera unga att bli en del i att skapa en modell som kan generera förändring och hopp i kommunen året om.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 749 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm