Till innehållet

Sveriges Kulturskoleråd tilldelas pris av Arvsfonden

24 november 2020

2020 års Guldkorn i kategorin Barn tilldelas Sveriges Kulturskoleråd för projektet Kulturskolan och barn på flykt. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag.

– Fantastiskt kul med denna utmärkelse. Vi är väldigt stolta över detta projekt där så många inom kulturskolorna bidrog med sitt engagemang och kompetens för ensamkommande och nyanlända i 30 kommuner! Vi vill passa på att tacka alla som deltagit, ni har verkligen gjort stor skillnad för unga i en utsatt situation, säger Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet.

Målet med projektet var att nå 1000 ensamkommande/nyanlända i 30 kommuner, samt utbilda 300 pedagoger och 40 chefer i syfte att öka kunskap om unga nyanländas situation, juridiska frågor, metoder och arbetssätt för att arbeta med denna målgrupp. Projektet lyckades mer än väl. Man nådde 4984 ensamkommande barn och ungdomar i 60 kommuner, och 3000 pedagoger och 100 chefer utbildades. Idag deltar många av dessa barn och ungdomar fortfarande i de olika kulturskolornas verksamheter.

– Kulturskolerådets projekt Kulturskolan och barn på flykt är ett bra exempel på hur man har lyckats inkludera och engagera barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta samhällsfrågor och utveckla nya verksamheter, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Arvsfonden delar varje år ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har fortsatt att bedriva verksamheten efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 749 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.


Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm