Till innehållet

Malmöförening får stöd med 6 miljoner kronor

11 december 2020

Vattenverkstaden ekonomisk förening får stöd med drygt 6 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Naturguider för kognitiv tillgänglighet ”Sinnesbad i natur- och kulturmiljöer”

Projektets syfte och mål är att göra natur- och kulturområden kognitivt tillgängliga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tillsammans med målgruppen, dagliga verksamheter, pedagoger och experter på natur ska en tillgänglig guideutbildning och guideturer utvecklas. Projektet ska ta fram sinnesstimulerande och upplevelsebaserade metoder som ska användas i utbildningen och i guideturerna. Målgruppen utbildas till guider och guidar andra ur målgruppen och i förlängningen även andra grupper.

– Vi är glada och stolta att få förtroendet av Arvsfonden att inkludera målgruppen i det offentliga rummet som natur- och kulturguider, säger Kristina Molin-Hansson, verksamhetsledare Vattenverkstaden ekonomisk förening.

Vattenverkstaden ekonomisk förening arbetar för att öka förståelse, kunskap och ansvarstagande kring natur, miljö och hållbar utveckling. I samarbete med kommuner, skolor och andra aktörer ordnar de events kring natur och miljö.

– Detta projekt är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter, men ibland saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 749 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm