Till innehållet

Projektet #vägraskuld får stöd med 5,5 miljoner kronor

11 december 2020

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland får stöd med drygt 5,5 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet #vägraskuld

Projektet vänder sig till unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Det kan vara familjemedlem, släkting eller vän. Syftet med projektet är att stärka, stötta och synliggöra målgruppen genom att utveckla stödjande metoder som ska användas i projektet och spridas till andra som kan stötta målgruppen. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom.

– Unga anhöriga är en bortglömd grupp som idag står nästan helt utan stöd, då dagens anhörigstöd till största del riktar sig till anhöriga över 18 år. Att Arvsfonden har valt att satsa på denna grupp genom att stödja projekt #vägraskuld känns otroligt stort på flera plan och jag är övertygad om att det kommer att göra skillnad för så många ungdomar. Dels utifrån egen erfarenhet av att växa upp med ett sjukt syskon, utan att ha någon att prata om det med men framförallt utifrån hur den psykiska ohälsan idag sprider sig som löpeld hos unga, säger Lina Persson, projektledare #vägraskuld.

Under projektets tre år, kommer man att samarbeta med skolor för att nå målgruppen. Man spelar föreställningen, genomför workshop med eleverna och erbjuder intresserade vidare stöd. På detta vill man att skapa förståelse för unga personer som befinner sig i anhörigrollen att de inte är ensamma, att de har rätt att söka hjälp och att de inte har någon skuld i sin närståendes sjukdom.

– Projektet #vägraskuld är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera unga med särskilda behov. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter, men ibland saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 749 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm