Till innehållet

4,2 miljoner kronor till parasportprojekt

19 februari 2021

Idrottsföreningen För Alla Handikappade (IFAH) får stöd med drygt 4,2 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Frame Fotboll med idrottsskola.

Projektet ska etablera sporten Frame Fotboll i Sverige. I Frame Fotboll ingår fem spelare i varje lag och man använder sig av en slags bakåtvänd rollator för att förflytta sig över spelplanen. I första hand ska arbetet bedrivas i Mälardalen, men under senare delen av projektet kommer spridning att ske även i övriga Sverige.

– Tack vare detta projekt så kommer fler barn och ungdomar med en funktionsnedsättning att få uppleva kanske sin största dröm. Att få spela fotboll. Med rätt hjälp och kunskap så är allting möjligt. Frame Fotboll som idrott har en otrolig potential och efter projektets slut så kommer det att vara flera föreningar runt om i Sverige som har startat upp egen verksamhet, säger Christoffer Pettersson, projektledare IFAH.

Arbetet kommer att bedrivas genom etablering av en idrottsskola för målgruppen, uppsökande prova-på-aktiviteter hos föreningar och skolor, ledarutbildningar, regelbunden träning, matcher och en turnering. Föreningar som vill starta egen verksamhet ska få stöd i att komma igång. Målgruppen är i första hand barn och unga med nedsatt rörelseförmåga som genom projektet ges ökade möjligheter till fysisk aktivitet.

– Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm