Till innehållet

Malmöprojekt för högkänsliga barn får stöd med 6,6 miljoner kronor

19 februari 2021

Tillitsverket får stöd med drygt 6,6 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Känslighet.

Många människor kan beskrivas som högkänsliga. Omgivningens bemötande under tidiga barnaår har avgörande betydelse för hur en högkänslig person klarar sig senare i livet. Projektets mål är att barns förmåga att hantera högkänslighet ökar. Genom projektet ska förskolan få fördjupad förståelse och nya verktyg för att bemöta högkänsliga barn.

– En människa behöver känsligheten. Ett samhälle behöver de känsliga, för skapande och i alla livets utmaningar. Det är en stor glädje att vi nu genom projektet har möjlighet att fördjupa kunskapen om hur vi kan stärka småbarns känslighet så att de kan bli starka bärare av den, genom hela livet, säger Stina Balkfors, projektledare Tillitsverket.

Projektet sker i nära samarbete med förskolor i Malmö och Sveriges Förening för Högkänsliga. Barnen är medskapare genom hela projektet. Under spridningsfasen nås samtliga förskolor i utbildningsområdet Malmö söder genom fortbildning av förskollärare. Projektet kommer att utveckla metod- och inspirationsmaterial, digitala föreläsningar och workshops som fler förskolor kan ta del av.

–Projekt Känslighet är ett bra exempel hur man kan inkludera yngre barn som medskapare i metodutveckling. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättningar. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm