Till innehållet

ABF Halland får stöd med 4,1 miljoner kronor

22 april 2021

ABF Halland får stöd med drygt 4,1 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Hjältarnas tid

Syftet med projektet är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i sin närmiljö. Det vill man göra genom samverkan mellan flera kommuner i Halland, näringslivet, bostadsbolag och föreningslivet som stöd för att deltagande ungdomar 13 – 20 år ska kunna skapa förutsättningar för målgruppen att få påverka sin vardag och sitt bostadsområde.

– Projektet Hjältarnas tid är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden

Mål som projektet satt upp är att etablera en mobil kulturverksamhet i form av att bygga om flyttsläp till mobila scener som kan flyttas runt i respektive kommun. Målet är att ha en bredd på utbud och möjliggöra för framträdanden på otraditionella platser. Man planerar att skapa en helt ny typ av utomhusgalleri i bostadsområdet där unga konstnärer får möjlighet att synas.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm