Till innehållet

Alvesta Motorklubb får stöd får stöd med 5,2 miljoner kronor

22 april 2021

Alvesta Motorklubb får stöd med drygt 5,2 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet ISIM (Integrering, självförtroende och identitetsskapande genom motorintresse).

Projektet syftar till att minska psykisk ohälsa, förebygga droganvändning, stärka ungdomars framtidstro och öka integrationen i Alvesta. Projektet består av två delar. I den första utvecklas ett inkluderande och drogfritt ”kvällshäng” för motorintresserade ungdomar och i den andra delen testas en praktik- och rehabiliteringsverksamhet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15 - 25 år.

– Projektet ISIM är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden

Pilotverksamhet har visat att det finns en efterfrågan på projektets aktiviteter bland ungdomar i Alvesta. Projektet ska drivas i samarbete med Alvesta kommun och flera andra lokala aktörer.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm