Till innehållet

FC Bellevue får stöd med 4,5 miljoner kronor

22 april 2021

FC Bellevue får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor från Arvsfonden för Parkinsonprojektet GåBoll.

Projektet vill främja social gemenskap och god hälsa hos personer med Parkinsons sjukdom genom att kombinera och anpassa Gå fotboll och Frame fotboll så att målgruppen, oavsett om man sitter i rullstol, använder rollator, har balansproblem eller är stående och gående, kan spela tillsammans.

– Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som av medicinska, kognitiva och sociala skäl har behov av mer anpassade insatser än för gruppen äldre i allmänhet. Representanter från målgruppen, samarbetspartner samt projektägande organisation ska under projekttiden utveckla ett regelverk för idrottsgrenen GåBoll. Projektgruppen kommer bland annat att arbeta med frågor som rör storleken på spelplanen, zonerna för respektive spelare, bollmaterial, storleken på bollen, antal spelare på plan samt spelregler.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm