Till innehållet

Rekordstor utdelning från Arvsfonden

17 maj 2021

Förra året gav Arvsfonden 799 miljoner kronor i stöd till sammanlagt 457 olika projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är den största utdelningen hittills och en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med året innan. Inom kort kan det bli möjligt att även söka stöd för projekt som riktar sig till äldre.

– Vi lägger ett pandemiår bakom oss där det blivit ännu viktigare att arbeta för fysiskt och psykiskt välbefinnande hos barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I det arbetet spelar Arvsfondens projekt en viktig roll, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Arvsfondens Projektbarometer rankar Sveriges län efter projektanslag per invånare. Det är stora skillnader mellan länen i hur mycket medel som delas ut. Jämtland var det län som under 2020 fick mest projektstöd med 126 kronor per invånare. Det län som fick minst projektstöd var Blekinge, med 16 kronor per invånare. Totalt beviljade Arvsfonden 799 miljoner kronor i stöd under 2020 vilket är den största utdelningen någonsin.

– Genom våra projektstöd vill vi bidra till att minska utanförskapet och öka målgruppernas delaktighet i samhället. Därför är vi stolta över att Arvsfonden i år finansierat projekt över hela Sverige, säger Hans Andersson.

Från den 1 juli kommer sannolikt ännu fler kunna söka medel från Allmänna arvsfonden. Den 20 maj tar riksdagen ställning till ett nytt lagförslag som innebär att det också ska bli möjligt att söka stöd för projekt som riktar sig till äldre personer.

– Vi hoppas att många föreningar tar den här chansen att söka stöd hos oss så fort lagen trätt i kraft, säger Hans Andersson.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort i länssammanställningen, men är medräknade i totalsumman för landet.

Projektbarometern för 2020

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

17 mkr

126 kr

1

Kronoberg

21 mkr

106 kr

2

Västerbotten

23 mkr

83 kr

3

Gotland

4 mkr

71 kr

4

Jönköping

24 mkr

65 kr

5

Värmland

18 mkr

64 kr

6

Gävleborg

18 mkr

62 kr

7

Skåne

86 mkr

62 kr

8

Norrbotten

14 mkr

57 kr

9

Västra Götaland

83 mkr

48 kr

10

Uppsala

18 mkr

48 kr

11

Dalarna

13 mkr

45 kr

12

Kalmar

11 mkr

45 kr

13

Södermanland

12 mkr

40 kr

14

Västmanland

11 mkr

38 kr

15

Örebro

12 mkr

38 kr

16

Östergötland

16 mkr

34 kr

17

Halland

9 mkr

26 kr

18

Västernorrland

6 mkr

25 kr

19

Stockholm

59 mkr

25 kr

20

Blekinge

2 mkr

16 kr

21

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och nyhetsgrafik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2020

Källa: Allmänna arvsfonden

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2020 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Fakta om Arvsfonden

  • Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning
  • Varje år får cirka 400 projekt över hela landet stöd från fonden
  • Under 2020 delades 322 miljoner ut till nationella projekt och 477 miljoner till länsvisa projekt, totalt 799 miljoner kronor till 457 olika projekt
  • Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge
  • Arvsfonden bildades 1928 och administreras av Kammarkollegiet som är en statlig myndighet
  • Den myndighet som beslutar om hur medlen ur Arvsfonden ska fördelas heter Arvsfondsdelegationen och består av nio ledamöter utsedda av regeringen

Projektstöd från Arvsfonden

Läs mer om hur man ansöker om pengar här på webbplatsen.

Ansök om pengar

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm