Till innehållet

Projekt i Bergsjön får stöd med 5,2 miljoner kronor

3 juni 2021

Föreningen Tidigt Föräldrastöd får stöd med drygt 5,2 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Mentormammor i Bergsjön som ska ge enskilt stöd till nyanlända och särskilt utsatta mammor.

– Vi är glada att kunna utveckla detta arbete, eftersom vi sedan flera år har sett behovet av stöd till nyblivna mammor som är ensamma, utsatta och ofta riskerar att bli deprimerade. Mentormammorna blir en viktig pusselbit, ett stöd som nu saknas, säger Bodil Frey, verksamhetsledare Tidigt Föräldrastöd.

Syftet med projektet är att stärka barns hälsa och utveckling. Modellen med mentormammor kommer från arbete i en kåkstad i Sydafrika och ska genom projektet prövas och anpassas till utsatta områden i Sverige.

– Projektet Mentormammor i Bergsjön är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Det här projektet kommer dessutom att genomföras i nära samarbete med föräldrar. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden

Mentormammorna utbildas i projektet och ska ge enskilt stöd till nyanlända och särskilt utsatta mammor. De följer familjerna under barnens fem första år. Målen handlar om att mammorna genom stödet i högre grad ska vända sig till, lita på och använda sig av samhällets hälso- och omsorgssystem som till exempel familjecentral, tandvård och barnomsorg. Ett förväntat resultat är att målgruppen genom stödet känner sig inkluderade i samhället, något som påverkar deras barn positivt.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm