Till innehållet

Svenska Budo och Kampsportsförbundet Distrikt Öst får stöd med 4,5 miljoner kronor

3 juni 2021

Svenska Budo och Kampsportsförbundet Distrikt Öst får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet 10-minutersmetoden. Projektet ska utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

10-minutersmetoden kan liknas vid ett pussel där varje pusselbit är ett moment som tar max 10 minuter och som passar bra att genomföras i samband med ordinarie träningstillfällen. Syftet är att åstadkomma förändring med små, men återkommande insatser. Genom en variation av moment som utförs regelbundet skapas ett pussel som främjar deltagarna psykiska hälsa där varje moment är noga utvalt.

– Projektet 10-minutersmetoden är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden

Innehållet i momenten och hur de ska genomföras ska tas fram i nära samarbete med befintliga träningsgrupper i budo- och kampsportsföreningar inom distriktet. Under projektets gång ska man sprida metoden tillsammans med RF - SISU.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm