Till innehållet

Bureå församling får stöd med drygt 5,9 miljoner kronor för projektet "Med gemensamma krafter arbetar vi"

27 oktober 2021

Projektet syftar till att skapa meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att starta upp verksamheter som tillsammans ger målgruppen stöd att närma sig arbete. I projektet ska en mötesplats, en volontärverksamhet och ett arbetsintegrerande socialt företag byggas upp.

Mötesplatsen ska vara en plats där målgruppen erbjuds rutiner, social samvaro, lärande och stöd. Volontärverksamheten ska byggas upp tillsammans med kyrkans diakonala arbete där frivilliga stöttar deltagare på väg till och i arbete. Det sociala företaget utvecklas tillsammans med målgruppen utifrån förmågor och önskemål och med hänsyn till vad som fungerar bäst kopplat till fortlevnad.

Efter projektet ska det sociala företaget anställa målgruppen och sälja tjänster inom minst ett av de verksamhetsområden som testas under projektet. Mötesplatsen och volontärverksamheten ger målgruppen stöd. Verksamheterna ska finansieras genom intäkter från det sociala företaget och avtal med offentliga aktörer.

Överenskomna samarbetsorganisationer

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Föreningarnas Hus i Skellefteå (representerar Attention, RSMH, mötesplats Castor och Dyslexiförbundet), RBU Skellefteå (Rörelsehindrade barn och ungdomar), Föreningen Hjärnkoll, Edelviks folkhögskola, Skellefteå pastorat (församlingar i Skellefteå), Coompanion Västerbotten, Salta Friends Sverige AB.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm