Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Västeråsföreningen Here 4U får stöd med drygt 4,2 miljoner kronor för projektet Be a voice – not an echo!

27 oktober 2021

Projektet ska utveckla och testa nya metoder för arbetet med att förebygga och motverka antisemitism och rasism i grundskolan. 

Projektet genomförs i samverkan med ett antal skolor och församlingar i Västerås. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om antisemitism och rasism i skolan. Projektet ska ta fram en metod med tillhörande arbetsmaterial som kan spridas till flera skolor. Efter projekttiden ska arbetet införlivas i föreningens ordinarie verksamhet. Metoder och material kommer genom utbildningar att spridas till skolor och andra organisationer i Västerås och i andra kommuner.

Överenskomna samarbetsorganisationer

Judiska föreningen i Västerås, Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås, stadsledningens strateg för social hållbarhet, polisen, Interreligiösa rådet i Västerås, Förebyggarcentrum, Brandthovdaskolan, Fredriksbergsskolan, Ormkärrsskolan och ett tiotal skolor till.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm