Till innehållet

Västeråsföreningen Here 4U får stöd med drygt 4,2 miljoner kronor för projektet Be a voice – not an echo!

27 oktober 2021

Projektet ska utveckla och testa nya metoder för arbetet med att förebygga och motverka antisemitism och rasism i grundskolan. 

Projektet genomförs i samverkan med ett antal skolor och församlingar i Västerås. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om antisemitism och rasism i skolan. Projektet ska ta fram en metod med tillhörande arbetsmaterial som kan spridas till flera skolor. Efter projekttiden ska arbetet införlivas i föreningens ordinarie verksamhet. Metoder och material kommer genom utbildningar att spridas till skolor och andra organisationer i Västerås och i andra kommuner.

Överenskomna samarbetsorganisationer

Judiska föreningen i Västerås, Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås, stadsledningens strateg för social hållbarhet, polisen, Interreligiösa rådet i Västerås, Förebyggarcentrum, Brandthovdaskolan, Fredriksbergsskolan, Ormkärrsskolan och ett tiotal skolor till.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm