Till innehållet

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft får stöd för projektet "Nationellt kompetenscenter förvärvad hjärnskada"

29 oktober 2021

Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Centret ska i huvudsak drivas som en digital plattform. Relevant kunskap kommer att samlas om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, om målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer samt vägledningar som utvecklas nationellt och regionalt. Projektet får stöd med drygt 8,7 miljoner kronor från Arvsfonden.

– Vi är oerhört glada över den möjlighet vi nu får genom Arvsfonden att utveckla ett kunskapscenter tillsammans med våra samarbetspartners, säger Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ordförande Leif Degler.

Målgruppen kommer att vara central för den samverkande process som ska användas för att ta fram informationsmaterial och verifiera att det fungerar. De bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap som jämställs med professionell. Informationen ska tillgänglighetsanpassas utifrån målgruppens behov. Efter projekttiden ska kompetenscentret drivas vidare av samverkansparter och andra intressenter.

Överenskomna samarbetsorganisationer

Personskadeförbundet RTP, Afasiförbundet, Region Skåne, Danderyds sjukhus AB, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Logopedförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF), SVERE, Nytida (f.d. Resursteamet), Begripsam.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm