Till innehållet

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) får stöd med drygt 8 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet "Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet"

10 december 2021

Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för personer med samsjuklighet och deras anhöriga. Samsjuklighet innebär att det finns psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

–Det här är en patientgrupp som ofta far illa och får dåligt samordnad vård och då hamnar en enorm börda på de anhörigas axlar. Och när patienten väl får vård – då känner sig de anhöriga ofta utestängda, trots att de kan ha betydligt mer kunskap om patienten än vad vården har. Det skapar en väldig frustration, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare NSPH.

Projektet ska utforska hur stöd kan stärkas, söka förbättrad dialog mellan det offentliga och anhöriga samt utveckla former för hur anhörigas kunskap och erfarenheter kan tas tillvara i vården. Aktiviteter tillsammans med anhöriga kommer att bestå av fokus- och diskussionsgrupper samt studiecirklar som främjar egenmakt och motverkar självstigma. Tillsammans med vård- och omsorg, ideella föreningar och anhöriga genomförs dialoger, workshops och brukarstyrda undersökningar.

Efter projekttiden ska det finnas ett utvecklat och anpassat material samt utbildning för anhöriga till personer med samsjuklighet, studiecirklar kommer att fortsätta tillsammans med anhöriga och dialogen mellan vård, omsorg och anhöriga ska vara stärkt.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm