Till innehållet

Föreningen Urkraft i Skellefteå får stöd med drygt 5,5 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Future Lab

17 februari 2022

I projektet kommer Urkraft i nära samarbete med Föreningen Nordskens vänner att stötta unga som varken arbetar eller studerar in i arbete och utbildning. Målet är att målgruppen får förbättrad psykisk hälsa, minskad skolfrånvaro och kommer in i studier eller arbete.

– Vi är oerhört glada för möjligheten att tillsammans kunna skapa en ny och meningsfull verksamhet, där elever och andra deltagare i våra verksamheter kan utvecklas, växa och tillvararta sin inneboenede kraft. Future Lab ska vara en öppen verksamhet där hela målgruppen bjuds in att skapa det som skulle ge mening nog att lämna sitt hem och utvecklas på det sätt som de själva önskar, säger Therese Lundgren, projektledare Urkraft.

Tillsammans med kommunen, gymnasieskolan och dataspelsbranschen ska en verksamhet byggas upp där målgruppen får sysselsättning och stöd utifrån individuella behov. Aktiviteterna utgår från dataspelsbranschens verksamhet och uppgifter. Deltagarna ingår i grupper med olika fokus, det kan till exempel vara IT, spel, skapande, events, marknadsföring. Det ger deltagarna kompetens och erfarenhet som tillsammans med annat stöd kan leda in i studier och arbete.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm