Till innehållet

814 miljoner i rekordutdelning till föreningar

12 april 2022

Under 2021 delade Allmänna Arvsfonden ut mer stöd till svenska föreningar än någonsin tidigare. Totalt betalades under året ut 814 miljoner kronor till lokala och nationella projekt, samtidigt som ett nytt regelverk för uppföljning och kontroll infördes.

– När vi nu delar ut rekordmycket föreningsstöd är det välkommet att vi samtidigt får tydligare regler för hur vi säkerställer att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt. Vi på Arvsfonden har ett stort ansvar för att arv som förmedlas genom oss används till att utveckla Sverige – till förmån för barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Den totala summan 814 miljoner kronor är den högsta som Arvsfonden delat ut i projektanslag under ett enskilt år. Det kan jämföras med det tidigare rekordet på 799 miljoner kronor från 2020. Sammanlagt gick 469 miljoner kronor under förra året till lokala projekt, medan 345 miljoner gick till projekt på nationell nivå.

Stora skillnader mellan länen

I Projektbarometern rankar Arvsfonden varje år Sveriges län efter projektanslag per invånare. Under 2021 var det stora skillnader mellan länen i hur mycket pengar som delades ut. Jämtland var det län som under 2021 fick mest projektstöd – 129 kronor per invånare. Det län som fick minst projektstöd var Jönköpings län med 19 kronor per invånare.

Majoriteten av projekten riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt med äldre som målgrupp. Den största delen av Arvsfondens pengar går till utveckling av nya verksamheter, metoder och hjälpmedel, men totalt 217 miljoner gick under förra året till att bygga lokaler och anläggningar. Det är nästan är en fördubbling jämfört med fem år sedan.

– Det är positivt att det nu finns möjlighet för Arvsfonden att finansiera projekt som riktar sig även till äldre. Det hoppas jag att fler föreningar och kommuner kommer få upp ögonen för, säger Hans Andersson.

För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga projekt på nationell nivå rensats bort.

Projektbarometern för 2021

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

17 mnkr

129 kr

1

Västerbotten

31 mnkr

113 kr

2

Gävleborg

30 mnkr

104 kr

3

Kronoberg

18 mnkr

89 kr

4

Gotland

4 mnkr

66 kr

5

Norrbotten

16 mnkr

64 kr

6

Skåne

88 mnkr

63 kr

7

Värmland

15 mnkr

53 kr

8

Örebro

16 mnkr

52 kr

9

Kalmar

11 mnkr

45 kr

10

Dalarna

12 mnkr

42 kr

11

Blekinge

6 mnkr

38 kr

12

Västra Götaland

65 mnkr

37 kr

13

Södermanland

11 mnkr

36 kr

14

Stockholm

77 mnkr

32 kr

15

Östergötland

14 mnkr

30 kr

16

Västernorrland

7 mnkr

29 kr

17

Halland

9 mnkr

26 kr

18

Västmanland

7 mnkr

25 kr

19

Uppsala

8 mnkr

20 kr

20

Jönköping

7 mnkr

19 kr

21

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2021

Källa: Allmänna arvsfonden

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2021 och fördelat dem per län. Alla projekt som drivs på nationell nivå och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern, som rankar Sveriges län utifrån projektmedel per invånare.


Fakta om Arvsfonden

  • Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Under 2021 delades 345 miljoner ut till nationella projekt och 469 miljoner till lokala och regionala projekt, totalt 814 miljoner kronor
  • Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge
  • Arvsfonden bildades 1928 och administreras av Kammarkollegiet som är en statlig myndighet
  • Den myndighet som beslutar om hur medlen ur Arvsfonden ska fördelas heter Arvsfondsdelegationen och består av nio ledamöter utsedda av regeringen

Projektstöd från Arvsfonden

Läs mer om hur man ansöker om pengar här på webbplatsen.

Ansök om pengar

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm