Till innehållet

Arvsfonden beviljar Rehns BK stöd för ett treårigt projekt som ska ge äldre trygghet, förbättrad hälsa och social samvaro i naturen

2 juni 2022

Rehns BK ska i projektet ”Natur- & Friluftsorientering 65+” utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är minimal i form av promenader, men där orienteringsförmågan är avancerad. Modellen ska tas fram tillsammans med äldre personer utan tidigare erfarenheter av orientering. För att nå målgruppen samverkar projektet med föreningar som samlar målgruppen.

– Det blir ett nytt grepp inom orienteringen som traditionellt byggt på devisen ”tankens skärpa under kroppslig möda”. Här slipper man både tävling och möda, men lär sig läsa av skogen lika bra som en elitorienterare, säger Curt Landin, projektledare Rehns BK.

Rehns BK, bildad 1933, är en orienteringsklubb med en stor och bred verksamhet i Bollnäs som under åren nått stora framgångar med bland annat fem världsmästare. Föreningen vill nu utveckla en motsatt modell som tillgängliggör orientering på avancerad nivå även till de som är naturintresserade, men inte vill springa eller tävla för att istället ha mer fokus på det sociala sammanhanget och att bli trygg i tidigare okända marker.

– Det är ett led i breddningen av klubbens verksamhet med inriktning på hälsofrämjande insatser för 65+are, förklarar klubbens ordförande Hansa Näsman som fortsätter: vi hoppas att många fler äldre ska känna sig välkomna till Rehns BK:s gemenskap och här finna nya vänner att umgås med under trevliga naturaktiviteter som ger en säkerhet i alla skogar helt utan tävlingssammanhanget.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm