Till innehållet

LARM får stöd med drygt 8,2 miljoner kronor för projektet ”Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati”

8 juni 2022

Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner. Arbetet kommer att innefatta såväl nutid som historia och spänna över mångfalden av religioner och kulturer i det svenska samhället. Även aspekter kring biologisk mångfald och hållbarhet ingår i projektet.

– Begravningsplatser angår alla. Vi vill öppna grindarna för barn och unga och ge dem en insyn och förståelse för hur begravningsplatsen används idag, och hur den formats genom tiderna. Med den kunskapen ges en möjlighet att påverka platsen och dess utformning, något som knyter an till Barnkonventionens artikel 12: barns rätt att bilda sig åsikter i alla frågor som rör dem och att fritt uttrycka dessa åsikter, säger Helene Båtshake, projektansvarig ”Barns och ungas rätt till begravningsplatsen”.

Utöver att väcka barns och ungas nyfikenhet och öka deras kunskap ska projektet, med utgångspunkt i Barnkonventionen, utveckla verktyg för att tydligare implementera målgruppens perspektiv i begravningsverksamheten. En viktig del i detta blir att stärka målgruppens delaktighet och inflytande och att bereda plats för barn och unga i de utvecklings- och beslutsforum som arbetar med planering och utformning av landets begravningsplatser.

– Detta är ett långsiktigt projekt; kunskap om begravning och begravningsplatser är allmänt låg – även hos vuxna, men genom att börja med barn och unga kommer den allmänna kunskapsnivån att om 50-100 år vara på en mer rimlig nivå, berättar Kristina Nilsson, verksamhetsansvarig ”Barns och ungas rätt till begravningsplatsen”.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm