Till innehållet

IFK Umeå får stöd med drygt 5,2 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Demokratiprojektet

23 september 2022

Demokratiprojektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar. Målet är att skapa en hållbar metod som stärker barnrättsperspektivet och som är anpassningsbar för föreningars olika förutsättningar.

– Äntligen. Det är verkligen på tiden att barn och ungdomars inflytande aktualiseras inom föreningslivet där så många av dem spenderar sin fritid. Att IFK Umeå, som visserligen också bedriver elitverksamhet, har en bas i våra breda barn- och ungdomsverksamheter ger oss fördelaktiga förutsättningarna att arbeta fram modeller som passar målgruppens egna önskemål. Vi ser fram emot att inkludera dem i projektet från start till mål, säger Andrea Collén, klubbchef IFK Umeå.

Vidare beskriver Andrea Collén att de fantastiska nyheterna att Arvsfonden beviljat stödet inte kunde komma lägligare:

– Vi och många andra föreningar inom vårt närområde upplever att utmaningarna att engagera ideella krafter till styrelser och andra ledarbefattningar blir fler och fler med tiden. Att kunna rekrytera yngre och fortfarande aktiva medlemmar till dessa poster får ses som något unikt eftersom målgruppen i fråga generellt sett inte har kännedom om hur den demokratiska beslutsprocessen är uppbyggd. Genom projektet och de workshops som planerats inom området hoppas vi dessutom kunna vända på trenden och få barn och unga tidigt motiverade av styrelseengagemang.

I projektet samverkar man med bland andra Umeå universitet, RF-SISU och Rädda Barnen för att utveckla och sprida modellen. Efter projekttiden ska modellen kunna användas på bred front inom idrottsrörelsen, med hjälp av det startmaterial och stöd som tas fram.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm