Till innehållet

RF-SISU Dalarna får stöd med 3,5 miljoner från Arvsfonden för projektet Seniorkul – idrott för äldre. 

28 oktober 2022

Projektets syfte är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för målgruppen äldre personer. I projektet ska äldre personer få möjlighet att prova olika typer av fysiska aktiviteter för att på så sätt förbättra sin hälsa och samtidigt lockas in i föreningslivet.

– Vi är glada att få denna möjlighet att kunna erbjuda aktiviteter för våra äldre invånare i Dalarna. Det är aldrig för sent att börja träna och vi hoppas verkligen att vi kommer att nå ut till många, säger Karin Knalin Boström, projektledare RF-SISU Dalarna.

Projektet drivs i nära samverkan med idrottsföreningar i Dalarna samt föreningar som samlar äldre personer i regionen. Genom projektet bildas ett nätverk av föreningar som tillsammans kan skapa intressanta och anpassade aktiviteter för målgruppen. Kommuner medverkar genom att sprida information om projektet till personer som inte deltar i föreningslivet.

Efter projektet ska metoder för samverkan finnas i regionens alla kommuner och fler föreningar ska erbjuda aktiviteter anpassade för äldre personer. Fler äldre personer ska vara aktiva i föreningslivet och ha möjlighet att stärka sin hälsa både fysiskt och psykiskt när projektet avslutas.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm