Till innehållet

IFK Holmsund får stöd med 3,6 miljoner för projektet Gaming of Umeå

27 april 2023

Arvsfondsdelegationen beslutade vid sitt möte den 26 april att dela ut drygt 3,6 miljoner till IFK Holmsund för projektet Gaming of Umeå. Ett projekt där barn och unga ska mötas kring digitala spel. 

Ett av de snabbast växande fritidsintressena är dataspel. Ofta sker spelandet i informella sammanhang utanför föreningsmodellen med demokratiskt ordnade förhållanden. IFK Holmsund har en vision om att hitta en modell för hur idrottsrörelsen kan möta målgruppens spelintresse och kombinera det med fysisk aktivitet i en föreningsledd verksamhet där värdegrundsfrågor får ta plats.

– Vi som traditionell föreningsverksamhet kan inte bara sitta och tycka att det är för eländigt att våra unga bara spelar. Vi måste anamma kulturen och anpassa vår verksamhet så att den blir attraktiv, säger Simon Miderfjäll, projektledare IFK Holmsund.

IFK Holmsund ska med projektet Gaming of Umeå starta en verksamhet där barn och unga kan mötas kring digitala spel. Verksamheten är initierad av målgruppen unga. Syftet är att erbjuda organiserad, föreningsledd verksamhet för ungdomar som ofta saknar annan fritidsverksamhet.

– Föreningar har i alla tider lärt unga demokratiska värderingar via sina verksamheter. Slutar vi att nå de unga är det ett stort hot mot demokratin. Gaming, rörelse, föreningsvärlden och demokrati här ihop, säger Simon Miderfjäll.

Projektet erbjuder även en social mötesplats där vuxna kan delta i unga personers fritidsintressen och därmed öka förståelsen för varandras fritid. Projektet ska leda till en spridningsbar modell för hur traditionella idrottsföreningar kan utveckla sina respektive verksamheter för att locka till sig nya medlemmar och behålla sina nuvarande. Aktiviteterna ska kombineras med fysisk rörelse och föreningskunskap inklusive värdegrundsarbete.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm