Till innehållet

IK Uppsala fotboll får stöd med 2,8 miljoner från Arvsfonden

5 maj 2023

Med projektet "Hållbar väg mot jämställd fotboll" ska IK Uppsala fotboll möta strukturella problem och skapa bättre förutsättningar för mer jämställd fotbollsverksamhet. För detta får de stöd med drygt 2,8 miljoner från Arvsfonden.

Målet är att skapa en integrerad modell för flickor att utvecklas i sitt idrottsutövande och framtida ledarskap, genom att knyta samman och skapa en röd tråd från integration i föreningslivet, via en jämlik fotbollsutbildning till ett ledaruppdrag inom svenskt föreningsliv.

– Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för oss som förening. Vi verkar i en fotbollsvärld och samhälle som är ojämlikt. Vi vill därför aktivt bidra till att skapa bättre förutsättningar för fler tjejer både som fotbollsspelare och i ledande roller i samhället och vi ser att vi som fotbollsförening har stora möjligheter att bidra i det arbetet, säger Linn Andersson, klubbchef IK Uppsala.

De aktiviteter som planeras inom projektet handlar om att knyta samman öppna träningar, utbilda fler inom tränarutbildningen Football Social Responsibility (FSR Coach) samt utveckla det uppsökande arbetet och arbetet med ökad inkludering av flickor i socioekonomiskt utsatta områden.

– Genom nära samarbete med intressenter i form av Uppsala kommun, idrottsförbund, idrottsföreningar, skolor och bostadsutvecklare i socioekonomiskt svaga områden vill vi utveckla en sammanhållen modell som bidrar till att integrera de samhällstödjande aktiviteter vi bedriver för de som inte har en naturlig ingång i föreningslivet in i vår fotbollsverksamhet. På det sättet kommer vi också att stärka kvaliteten på utbildningen för flickor som redan befinner sig i föreningen samt skapa förutsättningar att utbilda och träna våra framtida spelare och ledare, säger Linn Andersson.

Uppsala IK, startade 2016 och bedriver en fotbollsverksamhet på högsta nivå, med särskild inriktning mot flick- och damfotboll. Föreningen tog över IK Sirius dam verksamhet 2017. Under 2019 tog föreningen över driften av Ronjabollen. Ronjabollen är en modell som togs fram i ett arvsfondsfinansierat projekt 2014–2017, men har nu fått namnet Tjejbollen.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm