Till innehållet

Naturskyddsföreningen i Mora får stöd med 3 miljoner

14 juni 2023

Projektet ”Mångfaldens trädgård” ska tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer. För detta får Naturskyddsföreningen drygt 3 miljoner i stöd från Arvsfonden.

Syftet med projektet är mångfacetterat där en del handlar om att skapa en naturlig samlingsplats där äldre får möjlighet att knyta nya sociala kontakter och ingå i ett meningsfullt sammanhang. Platsen ska även kunna komma barn och ungdomar till gagn och stimulera till generationsöverskridande möten.

– Vi ser fram mot att få genomföra detta projekt tillsammans med människor i alla åldrar i Mora där grunden till trädgården hittas i permakulturen och tillgängligheten för allt och allas trevnad. De som vill odla tillsammans ska kunna delta, säger Lisa Goude, projektledare Naturskyddsföreningen i Mora.

Projektet ska drivas i samverkan med flera andra föreningar som samlar både äldre och yngre personer samt med Studiefrämjandet, Mora kommun och Mora folkhögskola. Efter projektet ska skogsträdgården kunna leva vidare som en öppen mötesplats och metoderna ska vara spridningsbara till andra kommuner.

Permakultur grundar sig på tre principer; omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning. En skogsträdgård är en trädgård som inspireras av skogen och det vilda landskapet. Permakulturens principer och skogsträdgårdar strävar efter att skapa en biologisk mångfald som främjar både människo- och djurliv.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm