Projektbarometern för 2015

Under 2015 delade Arvsfonden ut 642 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättningar. Men det var stora skillnader mellan hur mycket pengar som betalades ut till olika län.

För första gången rankar Arvsfonden Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. Rankningen visar på stora skillnader i fördelade projektmedel mellan länen.

Projektbarometern för 2015

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2015.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Gotland

5,1 mkr

89 kr

1

Västernorrland

18,2 mkr

75 kr

2

Västerbotten

17,9 mkr

68 kr

3

Gävleborg

14,7 mkr

52 kr

4

Kronoberg

9,8 mkr

51 kr

5

Kalmar

11,8 mkr

50 kr

6

Norrbotten

11,4 mkr

46 kr

7

Dalarna

12,8 mkr

46 kr

8

Jönköping

12,9 mkr

37 kr

9

Sörmland

10,5 mkr

37 kr

10

Halland 

11,6 mkr

37 kr

11

Jämtland

4,7 mkr

37 kr

12

Blekinge

5,4 mkr

34 kr

13

Uppsala

11,9 mkr

33 kr

14

Stockholm

72,7 mkr

33 kr

15

Skåne

37,8 mkr

29 kr

16

Örebro län

8,3 mkr

28 kr

17

Västra Götaland

46 mkr

28 kr

18

Västmanland

6,2 mkr

23 kr

19

Östergötland

8,4 mkr

19 kr

20

Värmland

5,1 mkr

19 kr

21

– Arvsfondens stöd till barn, unga och personer med funktionsnedsättning är viktigt för att öka delaktigheten och minska utanförskapet. Varje år genomförs många spännande projekt, men föreningslivet skulle kunna bli ännu bättre på att söka pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Allra mest projektstöd fick organisationer i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, vilket också är de län som har flest invånare och föreningar.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Gotland i topp

Gotland fick mest projektstöd med 89 kronor per invånare. Minst fick Värmland med 18 kronor per invånare. Det innebär att de gotländska föreningarna var nästan fem gånger bättre på att söka projektstöd jämfört med de värmländska under förra året.

– Just nu välkomnar vi särskilt projekt som kan underlätta etableringen av nyanlända barn och unga, och öka deras delaktighet i samhället. Det finns många goda idéer, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Den organisation som beviljades störst anslag under 2015 är Rädda Barnen, som tilldelades nästan 14 miljoner kronor för sitt arbete med att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland skolungdomar.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2015 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2015, png, 1,1kB

Källa: Allmänna arvsfonden

Vill du prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev?

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Birger Jarlsgatan 16
114 34 Stockholm