Till innehållet

Projektbarometern för 2015

Under 2015 delade Arvsfonden ut 642 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättningar. Men det var stora skillnader mellan hur mycket pengar som betalades ut till olika län.

För första gången rankar Arvsfonden Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. Rankningen visar på stora skillnader i fördelade projektmedel mellan länen.

Projektbarometern för 2015

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2015.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Gotland

5,1 mnkr

89 kr

1

Västernorrland

18,2 mnkr

75 kr

2

Västerbotten

17,9 mnkr

68 kr

3

Gävleborg

14,7 mnkr

52 kr

4

Kronoberg

9,8 mnkr

51 kr

5

Kalmar

11,8 mnkr

50 kr

6

Norrbotten

11,4 mnkr

46 kr

7

Dalarna

12,8 mnkr

46 kr

8

Jönköping

12,9 mnkr

37 kr

9

Sörmland

10,5 mnkr

37 kr

10

Halland 

11,6 mnkr

37 kr

11

Jämtland

4,7 mnkr

37 kr

12

Blekinge

5,4 mnkr

34 kr

13

Uppsala

11,9 mnkr

33 kr

14

Stockholm

72,7 mnkr

33 kr

15

Skåne

37,8 mnkr

29 kr

16

Örebro län

8,3 mnkr

28 kr

17

Västra Götaland

46 mnkr

28 kr

18

Västmanland

6,2 mnkr

23 kr

19

Östergötland

8,4 mnkr

19 kr

20

Värmland

5,1 mnkr

19 kr

21

– Arvsfondens stöd till barn, unga och personer med funktionsnedsättning är viktigt för att öka delaktigheten och minska utanförskapet. Varje år genomförs många spännande projekt, men föreningslivet skulle kunna bli ännu bättre på att söka pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Allra mest projektstöd fick organisationer i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, vilket också är de län som har flest invånare och föreningar.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Gotland i topp

Gotland fick mest projektstöd med 89 kronor per invånare. Minst fick Värmland med 18 kronor per invånare. Det innebär att de gotländska föreningarna var nästan fem gånger bättre på att söka projektstöd jämfört med de värmländska under förra året.

– Just nu välkomnar vi särskilt projekt som kan underlätta etableringen av nyanlända barn och unga, och öka deras delaktighet i samhället. Det finns många goda idéer, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Den organisation som beviljades störst anslag under 2015 är Rädda Barnen, som tilldelades nästan 14 miljoner kronor för sitt arbete med att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland skolungdomar.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2015 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2015, png, 1,1kB

Källa: Allmänna arvsfonden

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.