Till innehållet

Projektbarometern för 2017

Under 2017 beslutade Arvsfonden om att fördela 597 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Totalt beviljades 369 ansökningar från hela Sverige stöd från Arvsfonden.

För tredje året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under föregående år. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas. Beviljade medel redovisas i antal miljoner kronor.

Projektbarometern för 2017

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2017.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Gotland

5,9 mnkr

101 kr

1

Västerbotten

21,3 mnkr

79 kr

2

Jämtland

8,7 mnkr

67 kr

3

Skåne

81,1 mnkr

60 kr

4

Uppsala

20,7 mnkr

56 kr

5

Jönköping

17,5 mnkr

49 kr

6

Örebro

13,8 mnkr

46 kr

7

Gävleborg

12,9 mnkr

45 kr

8

Värmland

12,6 mnkr

45 kr

9

Dalarna

12,6 mnkr

44 kr

10

Norrbotten

9,8 mnkr

39 kr

11

Västra Götaland

56,9 mnkr

34 kr

12

Västmanland

8,8 mnkr

33 kr

13

Kronoberg

6,4 mnkr

32 kr

14

Blekinge

4,9 mnkr

31 kr

15

Stockholm

63,6 mnkr

28 kr

16

Västernorrland

5,8 mnkr

24 kr

17

Kalmar

4,2 mnkr

17 kr

18

Södermanland

4,5 mnkr

16 kr

19

Halland

4,7 mnkr

14 kr

20

Östergötland

5,8 mnkr

13 kr

21

– När samhällsdebatten präglas av hat och splittring är föreningslivet extra viktigt för att föra människor samman och utveckla samhället i positiv riktning. Jag hoppas att fler föreningar ska ta chansen att lösa problem och tillvarata möjligheter i samhället genom projektstöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Gotland i topp

Bland länen fick Gotland mest projektstöd med 101 kronor per invånare. Minst fick Östergötland med 13 kronor per invånare. Det innebär att de gotländska föreningarna var nio gånger bättre på att utveckla samhället med stöd från Arvsfonden jämfört med de från Östergötland under förra året.

– Vi är hela Sveriges Arvsfond och det ska återspegla sig i fördelningen av medel. Projektbarometern är därför en viktig indikator för verksamheten, säger Hans Andersson.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Fler projekt för ökad tillgänglighet för äldre

Kommande år prioriterar Arvsfonden särskilt projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. Målet är att finansiera 100 nya projekt fram till 2021.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2017 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2017 Pdf, 943 kB.

Källa: Allmänna arvsfonden

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.