Till innehållet

Projektbarometern för 2020

Under 2020 gav Arvsfonden 799 miljoner kronor i stöd till sammanlagt 457 olika projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är den största utdelningen hittills och en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med året innan. Inom kort kan det bli möjligt att även söka stöd för projekt som riktar sig till äldre.

För sjätte året i rad har vi rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag per invånare som betalades ut från Allmänna arvsfonden under föregående år. Resultaten sammanställs i Projektbarometern som visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Tabellen nedan visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2020.

Projektbarometern för 2020

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2020.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

17 mnkr

126 kr

1

Kronoberg

21 mnkr

106 kr

2

Västerbotten

23 mnkr

83 kr

3

Gotland

4 mnkr

71 kr

4

Jönköping

24 mnkr

65 kr

5

Värmland

18 mnkr

64 kr

6

Gävleborg

18 mnkr

62 kr

7

Skåne

86 mnkr

62 kr

8

Norrbotten

14 mnkr

57 kr

9

Västra Götaland

83 mnkr

48 kr

10

Uppsala

18 mnkr

48 kr

11

Dalarna

13 mnkr

45 kr

12

Kalmar

11 mnkr

45 kr

13

Södermanland

12 mnkr

40 kr

14

Västmanland

11 mnkr

38 kr

15

Örebro

12 mnkr

38 kr

16

Östergötland

16 mnkr

34 kr

17

Halland

9 mnkr

26 kr

18

Västernorrland

6 mnkr

25 kr

19

Stockholm

59 mnkr

25 kr

20

Blekinge

2 mnkr

16 kr

21

 

– Vi lägger ett pandemiår bakom oss där det blivit ännu viktigare att arbeta för fysiskt och psykiskt välbefinnande hos barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I det arbetet spelar Arvsfondens projekt en viktig roll, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Jämtland i topp

Arvsfondens Projektbarometer rankar Sveriges län efter projektanslag per invånare. Det är stora skillnader mellan länen i hur mycket medel som delas ut. Jämtland var det län som under 2020 fick mest projektstöd med 126 kronor per invånare. Det län som fick minst projektstöd var Blekinge, med 16 kronor per invånare. Totalt beviljade Arvsfonden 799 miljoner kronor i stöd under 2020 vilket är den största utdelningen någonsin.

– Genom våra projektstöd vill vi bidra till att minska utanförskapet och öka målgruppernas delaktighet i samhället. Därför är vi stolta över att Arvsfonden i år finansierat projekt över hela Sverige, säger Hans Andersson.

Från den 1 juli kommer sannolikt ännu fler kunna söka medel från Allmänna arvsfonden. Den 20 maj tar riksdagen ställning till ett nytt lagförslag som innebär att det också ska bli möjligt att söka stöd för projekt som riktar sig till äldre personer.

– Vi hoppas att många föreningar tar den här chansen att söka stöd hos oss så fort lagen trätt i kraft, säger Hans Andersson.

För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2020 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2020

Källa: Allmänna arvsfonden

En tecknad Sverige-karta där länen har olika färger.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.