Till innehållet

Projektbarometern för 2022

Under 2022 delade Allmänna Arvsfonden ut 741 miljoner kronor till lokala och nationella projekt. Pengarna går till projekt som ökar barns, ungas, personer med funktionsnedsättning och äldres delaktighet i samhället.

För åttonde året i rad har vi rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag per invånare som betalades ut från Allmänna arvsfonden under föregående år. Resultaten sammanställs i Projektbarometern som visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Tabellen nedan visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2022.

Projektbarometern för 2022

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2022.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Kronoberg

24 miljoner kr

119 kr

1

Västerbotten

30 miljoner kr

107 kr

2

Jämtland

12 miljoner kr

94 kr

3

Dalarna

20 miljoner kr

70 kr

4

Skåne

97 miljoner kr

69 kr

5

Gävleborg

19 miljoner kr

65 kr

6

Jönköping

21 miljoner kr

58 kr

7

Blekinge

8 miljoner kr

53 kr

8

Halland

18 miljoner kr

53 kr

9

Östergötland

23 miljoner kr

50 kr

10

Norrbotten

11 miljoner kr

46 kr

11

Västra Götaland

70 miljoner kr

40 kr

12

Kalmar

9 miljoner kr

37 kr

13

Västernorrland

8 miljoner kr

35 kr

14

Uppsala

13 miljoner kr

32 kr

15

Södermanland

8 miljoner kr

28 kr

16

Örebro

7 miljoner kr

24 kr

17

Värmland

6 miljoner kr

21 kr

18

Stockholm

52 miljoner kr

21 kr

19

Västmanland

1 miljon kr

4 kr

20

Gotland

-

-

21

– Det är mycket glädjande att intresset för att för att utveckla samhället via Arvsfondens medel är så stort. Genom att berätta om de drömmar som förverkligas genom Arvsfondens projektmedel, hoppas vi under detta år till och med överträffa rekordnivån 2021, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Kronoberg i topp

I Projektbarometern rankar Arvsfonden varje år Sveriges län efter projektanslag per invånare. Under 2022 var det stora skillnader mellan länen i hur mycket pengar som delades ut. Kronoberg var det län som under 2022 fick mest projektstöd – 119 kronor per invånare. Gotlands län blev helt utan projektstöd. Totalt beviljade Arvsfonden 741 miljoner kronor i stöd under 2022.

Majoriteten av projekten riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt med äldre som målgrupp. Den största delen av Arvsfondens pengar går till utveckling av nya verksamheter, metoder och hjälpmedel, men totalt 221 miljoner gick under förra året till att bygga lokaler och anläggningar. Det är nästan är en fördubbling jämfört med sex år sedan.

– Det är väldigt roligt att se att Arvsfondens nya uppdrag att även finansiera projekt med äldre som målgrupp har fått så mycket större genomslag under förra året. Det gör livet bättre för äldre över hela landet, säger Hans Andersson.

För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Om Projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2022 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2022

Källa: Allmänna arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet…

Beslut om nya projekt

Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.