Till innehållet

Projektbarometern för 2023

Under 2023 delade Arvsfonden ut sammanlagt 763 miljoner kronor till både lokala och nationella utvecklande ideella projekt. Det är 22 miljoner mer än året innan. Pengarna går till projekt som ökar barns, ungas, personer med funktionsnedsättning och äldres delaktighet i samhället.

För nionde året i rad har vi rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag per invånare som betalades ut från Allmänna arvsfonden under föregående år. Resultaten sammanställs i Projektbarometern som visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Tabellen nedan visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2023.

Projektbarometern för 2023

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2023

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

25 miljoner kr

187

1

Dalarna

31 miljoner kr

107

2

Kronoberg

21 miljoner kr

103

3

Västerbotten

22 miljoner kr

81

4

Norrbotten

18 miljoner kr

72

5

Gävleborg

19 miljoner kr

66

6

Skåne

93 miljoner

64

7

Jönköping

23 miljoner kr

62

8

Västernorrland

9 miljoner kr

39

9

Västra Götaland

66 miljoner kr

37

10

Västmanland

10 miljoner kr

37

11

Halland

12 miljoner kr

36

12

Uppsala

14 miljoner kr

36

13

Stockholm

84 miljoner kr

34

14

Östergötland

15 miljoner kr

31

15

Södermanland

9 miljoner kr

29

16

Örebro

8 miljoner kr

28

17

Kalmar

6 miljoner kr

24

18

Värmland

5 miljoner kr

16

19

Blekinge

0,3 miljoner kr

2

20

Gotland

0 kr

0

21

– Varje år möjliggör Arvsfonden många viktiga projekt för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. De ökar delaktigheten och minskar utanförskapet – och det stärker demokratin. Vi hoppas att fler föreningar tar möjligheten att söka medel för att lösa samhällsproblem och förverkliga drömmar, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Jämtland i topp

I Projektbarometern rankar Arvsfonden varje år Sveriges län efter projektanslag per invånare. Under 2023 var det stora skillnader mellan länen i hur mycket pengar som delades ut. Jämtland var det län som under 2023 fick mest projektstöd – 187 kronor per invånare. Gotlands län blev helt utan projektstöd. Totalt beviljade Arvsfonden 763 miljoner kronor i stöd under 2023.

Majoriteten av projekten riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt som riktar sig till äldre. Under 2023 har antalet äldreprojekt ökat till totalt 33 projekt från 17 i fjol och två under det första året.

– Det är väldigt roligt att se att Arvsfondens nya uppdrag att även finansiera projekt med äldre som målgrupp har fått så mycket större genomslag under förra året. Det gör livet bättre för äldre över hela landet, säger Hans Andersson.

För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Om Projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2023 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2023

Källa: Allmänna arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet…

Beslut om nya projekt

Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-05-16.