Till innehållet

Psykbryt - bryt den psykiska ohälsan

Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många barn och unga. Arvsfonden vill bidra till att bryta den trenden. Därför finns #psykbryt – ett sätt att sprida erfarenheter och uppmana fler att starta projekt som vänder sig till barn och unga.

Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Arvsfonden vill bidra genom att stötta och berätta om nyskapande projekt för barn och unga. Vi är övertygade om vikten av delaktighet för att lyckas och därför ska barn och unga vara delaktiga i projekten.

Vad krävs för att få pengar?

Läs vidare och testa er idé här på vår webbplats.

Ni kan också ta del av ett webbinarium som vi arrangerade tillsammans med Funktionsrätt Sverige i mars 2021. Här berättar projektledare Catrin Fryklund hur en ansökan går till.

Inspiration genom erfarenheter från andra arvsfondsprojekt

Under årens lopp har mängder av arvsfondsprojekt bidragit med nya kunskaper kring barn och ungas psykiska hälsa. För att bidra till att bryta psykisk ohälsa vill vi därför inspirera dig genom andras erfarenheter.

Ante Andersson om verktyg för att förhindra psykisk ohälsa inom idrott (länk)

Tre projektledare om att stötta de som stöttar (länk)

Nu startar "Operation prevention" (länk)

En flicka som sitter och skriver

Projektet ”21 km konst” skapade delaktighet och sysselsättning för ungdomar i Göteborgs förorter. Ungdomarna fick delta i upprustning och utsmyckning av sin stadsdel tillsammans med fadderföretag i måleribranschen och lokala organisationer.

Catrin Fryklund
Handläggare
Telefon
08-700 08 45
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-03-09.