Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Svar på frågor under webbinariet

Tack för ert engagemang och era frågor! Här kommer några förtydliganden och svar på flera frågor som kom in under kvällen.

För återkoppling på konkreta projektidéer och er förenings specifika förutsättningar hänvisar vi till att prata med våra handläggare under telefontiderna på tisdagar och/eller torsdagar.

Telefonnummer och annan kontaktinformation

Vi rekommenderar att ni testar er projektidé och tar del av informationen på sidan Ansök om pengar, innan samtalet.

Det kom in ett par frågor som handlade om arv och testamente. Information om detta finns på sidan Dödsboavveckling och testamenten.

Arvsfonden har inte några särskilda riktlinjer under pandemin, utan gör bedömningar av ansökningar utifrån våra kriterier. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) riktlinjer och rekommendationer.

Ansökan och innehåll i projektet

 • Gå till sidan Alla projekt om du vill se vilka projekt som Arvsfonden har finansierat i din närhet eller område.
 • Det finns inte några begränsningar för hur många gånger man får ansöka om stöd hos Arvsfonden. Det är många föreningar som efter ett avslag arbetar vidare med sin idé efter återkoppling från Arvsfonden och ansöker på nytt med bättre förutsättningar.
 • Arvsfonden kan bolla din projektidé och ge tips och råd, men kan inte hjälpa till med att skriva ansökan. Vi har heller inte möjlighet att göra bedömningar på utkast av en ansökan. Det kan vara bra att få stöd från till exempel kommun, samarbetsorganisation eller studieförbund. Vi anser att det ska vara möjligt att ansöka om ett projekt även om man inte har gjort det tidigare. Möjligheten att få ja på en ansökan ökar inte för att man använder sig av en konsult som skriver ansökan.
 • För att se vad man kan ansöka om i ett projekt- respektive lokalstöd kan man titta igenom ansökans budgetmall för hänvisning. Se sidan Ansök om pengar.

Sökande organisation

 • Ett projekt ska genomföras av aktör med ideell karaktär, till exempel ideell förening eller stiftelse. Det är möjligt att en förening anlitar/samarbetar med ett företag för en tjänst inom projektet. Det är viktigt att då ta in offerter för tjänsten från olika företag om de ska anlitas. Projektet ska genomföras av föreningen.
 • Det är bara en förening som är huvudmottagare och ytterst ansvarig för ett projekt. Däremot kan man i projektet ha ett mycket nära samarbete med en eller flera andra föreningar och genomföra projektet tillsammans. Bred samverkan och förankring ser vi som en bra förutsättning för ett lyckat projekt.
 • Företag såsom aktiebolag, inklusive bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), kan inte beviljas stöd ur Arvsfonden.

Målgrupper

 • Våra målgrupper är barn och ungdomar upp till 25 år, samt personer med funktionsnedsättning i alla åldrar som befinner sig i Sverige. Det finns inte ett krav på att man ska vara svensk medborgare för att ingå i ett projekt. Vuxna med psykisk ohälsa ingår i Arvsfondens målgrupper.
 • Det går att involvera alla Arvsfondens målgrupper i ett projekt. Det är viktigt att tänka på att de alla är delaktiga och representerade i planeringen av projektet.
 • Arvsfonden kan bevilja projekt som riktar sig till föräldrar, främst i form av föräldraskapsstöd, men det ska finnas en tydlig koppling till barnen och deras delaktighet i projektet.
 • När det gäller lokalstöd är det viktigt att målgrupperna är med i planeringen, och att det finns en framtida plan för inflytande i den verksamhet som ska bedrivas. Målgruppen behöver däremot inte var med i entreprenad-processen.

Vill du prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev?

Sidan uppdaterades 2021-02-18.