Innehåll taggat med: anhörig

Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.

Anhörigprojektet

Projektet ska förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig funktionsnedsättning.

Vi sjunger Hjärna

Projektet syftar till att utveckla ett koncept för körer med personer med någon form av demenssjukdom och deras närstående och/eller vårdare. I projektet ingår även rekrytering och utbildning av ledare, samt att starta körer över hela landet.

Nära - Ett projekt om nära relationer och sexuell hälsa för transpersoner

Nära - ett nationellt projekt om trans, sex, kärlek och nära relationer. Projektet drivs av RFSL Ungdom - ungdomsförbundet för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Clown i demensvården

Glädjeverkstan, clown i demensvården. Glädjeverkstans clowner besöker 4 demensboenden i Stockholm och avd. R73 på Huddinge sjukhus. Glädjeverkstans clowner har många års erfarenhet av att besöka barn med familjer på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Process Kedjan och Radio Fri

Process Kedjans modell är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället med fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ utveckling som t.ex. att göra radiosändningar inifrån anstalterna.