Innehåll taggat med: antirasism

Inkludera mera

I projektet vill en grupp folkhögskolor ta på sig ansvaret att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Tillsammans med lokala organisationer diskuterar vi och utbyter erfarenheter - målet är att ta fram metoder för att motverka rasism.

New Connexion Gymnasium

På gång!

Läromedel för gymnasieskolan - för förståelse och mot rasism!

New Connexion och elever från fyra olika gymnasieskolor i Sverige tar tillsammans fram verktyg för pedagoger för att kunna motverka rasism på landets skolor.

Normbrytande Rättigheter

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) arbetar stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig på sin skola med fokus på HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor med syfte att skapa en tryggare skolmiljö.

Nätaktivisterna - antirasism på nätet

Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar, nätaktivism och vilka lagar som gäller på nätet vill projektet uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet.

Låt Stå - Antirasism på schemat

Låt Stå - Antirasism på schemat är ett projekt som tagit fram ett antirasistiskt metodmaterial för skolor. Det är ett underlättande verktyg för lärare som vill motverka rasism. Projektet tillhandahåller också fortbildning av lärare. 

Breaking stereotypes

Projektets mål är att skapa forum för att arbeta med fördomar, rasism, diskriminering och våld bland unga.

Fotboll mot Rasism

Med Fotboll Mot Rasism och vår symbol Ge Rasismen Rött Kort arbetar vi tillsammans med fotbollsföreningar, skolor, kommuner och andra aktörer för att förebygga rasism, homofobi och andra former av intolerans och diskriminering.