Innehåll taggat med: arbete

Vi-hubb

ADHD på jobbet - strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete

Målet är att stärka vuxna personer med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Webbsidan www.adhdpåjobbet.se ska innehålla tips, information och strategier som utgår från personerns egna erfarenheter. Webbsidan vänder sig även till arbetsgivare.

Vi vill bidra

Projektet syftar till att ta fram en ny modell för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ett nytt arbetssätt där målgruppen kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. 

Ung aktiv kraft

Falkenbergs Fontänhus driver ett samarbetsprojekt med Falkenbergs gymnasieskola; Introduktionsprogrammen. Där fokus främst är på att målgruppen ska fullfölja sin studiegång.  

 

Work

WORK ska skapa förutsättningar att anställa fler med funktionsnedsättning inom kulturområdet. Det görs genom utbildningsinsatser, konstnärliga verk samt opinion kring hur arbetsmarknaden kan ge plats för individer med olika förutsättningar.

De offentliga arbetsgivarnas ansvar. DOA

Syftet med DOA är att offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning. DOA är ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad. 

Rätt stöd till arbete

Projektet Rätt stöd till arbete kommer att dokumentera och sprida kunskap om de arbetssätt inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som stöder personer med funktionsnedsättning att gå vidare till en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Socialt arbetskooperativ

Det här projektet handlar om allas rätt till arbete. Unga vuxna från gymnasiesärskolan, som vill och kan arbeta, ska inte bli förtidspensionerade. Vi vill visa på en ny väg till arbete och karriär genom att driva ett socialt arbetskooperativ.

Praktikplatser - ett steg till arbete

Projektet avslutades hösten 2012 men arbetet med praktik har implementerats på Riksgymnasiet i Göteborg och fortsätter i skolans regi.