Innehåll taggat med: arbetsmarknad

REKO - Remaking, Ekologi, Kreativitet, Omtanke

Projekt REKO syftar till att främja delaktighet, meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Genom att skapa en mötesplats som integreras i ett socialt arbetsintegrerat företag hoppas vi kunna uppnå detta!

Brukarkraft

Projektet Brukarkraft utvecklar nya metoder för brukarstyrda brukarrevisioner bland annat för grupper med funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan projektledningen i Stockholm och försöksverksamheten i Örebro.

UVUC: Unga vuxna och community-based tourism - mot det hållbara samhället

Projektets syfte är att tillsammans med ungdomar skapa inkomster för de som lever i området med hjälp av lokalt förankrad besöksnäring. Målet är att skapa en plattform där unga aktörer säljer tjänster inom besöksnäringen.

SIA - Stegen in i arbetslivet

SIA är ett projekt för unga vuxna,upp till 35 år, med en funktionsnedsättning som vill pröva stegen in i arbetslivet. Vi tror på individens förmåga att göra egna val som leder till ett arbete. Det är därför individens val att starta i SIA.

Work

WORK ska skapa förutsättningar att anställa fler med funktionsnedsättning inom kulturområdet. Det görs genom utbildningsinsatser, konstnärliga verk samt opinion kring hur arbetsmarknaden kan ge plats för individer med olika förutsättningar.

Idébanken i Emmaboda

Idébankens symboliska nycklar står för: Din passion, Din egen väg i livet, Återhämtning

Unga Kris Power

Unga KRIS Power riktar sig till ungdomar/ vuxna upp till 26 år som letar efter sysselsättning (praktik, arbete eller studier) och vill förändra sitt liv.

Vägar till jobb

Projektet informerar arbetsgivare om Aspergers syndrom genom att informatörer med egen diagnos besöker arbetsplatser där de lyfter fram styrkor och fördelar samt levererar konkreta tips och råd hur man kommer förbi de utmaningar som kan uppstå.

Puzzlet - en bit på väg

Det här projektet handlar om att få stöd att hitta möjliga vägar till arbete. Inom ramen för projektet skapar vi möjligheter för unga och vuxna upp till 35 år som har en rörelsenedsättning att pröva arbete genom arbetsplatsförlagd praktik.

Funkia- funktionsnedsättningar i arbetslivet

Funkia - ett projekt som förstärker arbetsmarknadsanknytningen för unga personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Sidor