Innehåll taggat med: autism

Autistiskt Initiativ

Autistiskt Initiativ drivs genomgående av högfungerande autister och har som mål att ta fram ett utbildningskoncept med syfte att stärka autistiska personer i att utveckla sina förmågor för en yrkesroll.

ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

ADHD OCH AUTISM VID DOWNS SYNDROM

Vi utreder ADHD och autism, och ser att båda är vanligt, hos barn med Downs syndrom.

Barnen med autism erbjuds ett åtgärdsprogram för familj och skolpersonal. Vi får positiv respons från de deltagande.

Information och stöd till föräldrar till barn med autism från Somalia

Utvecklad stödverksamhet för tjejer och unga kvinnor med funktionsnedsättning

Alla ska känna att de kan kontakta en tjejjour när de behöver! Projektet riktar sig särskilt till tjejer med dolda funktionsnedsättningar.

Hästunderstödd aktivitet för barn med autism

Projektet syftar till att underlätta för barn med autismspektrumdiagnos att delta i hästanknuten verksamhet. Projektet kommer att pågå 2011-2013 och riktar sig till barn mellan 3-12 år.