Innehåll taggat med: barn

Skogsmulleriket på Billingen

Nära dig - en rättighet

Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka ett nationellt adekvat stöd för målgruppen. 

Lek för livet

Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

Bestämma Trots Ålder

Bestämma Trots Ålder är ett projekt som drivs av Förbundet Vi Unga med syfte att skapa mer inkluderande metoder för unga inför, under och efter årsmöten. Målgruppen är barn och unga i åldersgruppen 6-12 år.

Installation av NoFall fallskyddsanläggning i ABB Arena Karlskrona i Karlskrona kommun

Projekt Jämlik Ishall drivs av Svenska Konståkningsförbundet i samarbete med Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningen.

Nybyggnation av golfstudio i Arboga kommun

Arboga golfklubb, som är en handigolfklubb, utvecklar golfverksamheten och bygger ut anläggningen i Haketorp med en golfstudio mm.

Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda barn/ungdomar som söker hjälp och kunskapsutvecklingen kring hedersrelaterat förtryck och våld i stort.

Otto - Vägen vidare

Många nykomna unga lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet när de anländer till Sverige. Därför behövs projektet Otto- Vägen vidare. Vi skapar förutsättningar för möten mellan människor för att våga ta klivet vidare ut i samhället.

Nätkoll - trygghet på nätet för barn och unga med NPF

Projektet ska öka kunskapen om nätanvändning bland barn och unga med neuropsykatrisk funktionsnedsättning.

 

Ung i Glesbygd 2.0

Kultur- och delaktighetsprojektet Ung i Glesbygd 2.0 genomförs med barn och ungdomar i Korpilombolo i Pajala kommun för att utvecklar ungas kreativitet inom olika uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform.

Sidor