Innehåll taggat med: barnkonvention

Prata med oss, inte om oss

Ensamkommande ungdomar bygger upp en egen förening som ska stödja alla ensamkommande på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda mentorskap och aktiviteter i olika former. Intervjuer med ensamkommande ska bli en bok om bemötandet i Sverige.

Barnrättscertifiering av kommuner

Det här projektet vill erbjuda en struktur med hjälp av ett kartläggningsinstrument som omfattar alla konventionens tillämpningsområden och som möjliggör att kommuner kan barnrättscertifiera sig.

RIBA- Rättigheter, Integration, Barnkonventionen, Aktivitet

RIBA är ett integrationsprojekt som riktar sig till nyanlända ungdomar i Karlstad och ensamkommande barn i Filipstad.