Innehåll taggat med: barnkonventionen

Nära dig - en rättighet

Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka ett nationellt adekvat stöd för målgruppen. 

Är du med-spelare?

Vi vill genom unga idrottares passion för fotboll lyfta Barnkonventionen och barns rätt till delaktighet och inflytande. Tillsammans med ungdomslag tar vi fram en metod där unga diskuterar vad de vill förändra och själva genomför en social insats.

Skratturnén - För alla barns rätt

Clowner utan Gränser bjuder in till en Skratturné för att genom skratt, cirkus & samtal sprida kunskap & väcka engagemang för barns rättigheter & få skolklasser i Sverige att se sin del i hur världen kan bli en bättre plats för alla barn.

Ronjabollen 2.0

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för tjejer i åldrarna 10-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala.

Vår framtid - projekt för unga med cystisk fibros och PCD

Det här projektet handlar om att möjliggöra för barn och unga i åldrarna 8 - 25 år med sjukdomarna cystisk fibros och PCD att bli mer delaktiga i sin vårdsituation.

Uppdrag 54 – Barnens rättigheter i fokus

I projektet uppdrag 54 intervjuas politiker, kändisar och beslutfattare om hur mycket de kan om Barnkonventionen. På detta sätt vill vi bidra till debatten om att göra Barnkonventionen till lag i Sverige.

Kraftkällans motivationsboende för kvinnor

Kraftkällan är ett boende för förändrad livsstil. Målet är att ge kvinnor med denna önskan insikten, kunskapen och de strategier som behövs för att skapa och upprätthålla nykterhet. Vi vill ge unga kvinnor den hjälp vi själva en gång behövde.

Lek För Framtiden

Genom projektet Lek för framtiden vill Retoy möjliggöra att barn får uppleva att det är kul att vara miljövänlig och att de kan vara med och forma en bättre värld med FN:s barnkonvention som utgångspunkt.

Barn på Sagsjön - Att stärka kontakten mellan barn och frihetsberövade mammor samt skapa god boendemiljö för barn på anstalt

Ett samarbete mellan Solrosen (Göteborgs Räddningsmission) och Anstalten Sagsjön utanför Göteborg. Projektet vill vidareutveckla och strukturera bra metoder och förhållningssätt vid barns besök eller boende på anstalt.

En rättighetsbaserad skola RBS

Unicef startar nu med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention. Kan skolan bli en inkluderande plats för alla?

Sidor